Skip directly to content

Eläkeläiset terveempiä kuin koskaan – terveydestä huolehtiminen työuran jälkeen pitkälti omalla vastuulla

Eläkeläiset terveempiä kuin koskaan – terveydestä huolehtiminen työuran jälkeen pitkälti omalla vastuulla

 

Eläkeläiset pitävät entistä parempaa huolta itsestään huomioimalla terveelliset elintavat ja ruokavalion. Aktiivisia eläkepäiviä voi varmistella myös rokotuksilla ja säännöllisillä terveystarkastuksilla.

 

Suomalaiset eläkeläiset pitävät omaa terveydentilaansa parempana kuin koskaan. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) joka toinen vuosi teettämästä kyselystä, jonka tuoreimmissa tuloksissa vuodelta 2013 yli puolet vastaajista piti terveydentilaansa vähintään melko hyvänä. 20 vuotta aiemmin terveydentilansa vähintään melko hyväksi koki 33 %.

 

Tulosten taustalla piilevät monet elintapoihin vaikuttavat tekijät. Miesten tupakointi on vähentynyt asteittain. Vuonna 2013 65-vuotiaista miehistä tupakoi 8 % ja naisista 7 %. Vielä 20 vuotta sitten miehistä tupakoi vajaa 15 %. Naisten osalta tupakointitottumukset ovat pysyneet suurin piirtein samoina.

 

Myös ruokailutottumukset ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Esimerkiksi voin ja rasvaisen maidon kulutus on vähentynyt kasviöljyn kulutuksen lisääntyessä.

 

Kasvisten ja hedelmien käyttö on lisääntynyt.  Tuoreimmissa tuloksissa 65–84-vuotiaista miehistä 36 % ja samanikäisistä naisista 37 % ilmoitti syövänsä kasviksia päivittäin, kun luku 20 vuotta sitten oli alle 20 %.

 

Terveydestä huolehtiminen usein kapeakatseista

 

Vaikka eläkeläisten terveydentila ja toimintakyky ovat kohonneet, panostukset terveyteen näkyvät vain tietyissä asioissa.

 

Rokotetietoisuus yli 65-vuotiailla on heikko. Moni ei koe esimerkiksi influenssa- tai pneumokokkirokotetta kovin tärkeäksi omalla kohdallaan. Alkuvuodesta 2015 tehdyssä tutkimuksessa lähes puolet vastaajista ei pidä influenssa- tai pneumokokkirokotusta tarpeellisena.

 

Rokotuksista huolehtiminen on aikuisten omalla vastuulla. Etenkin ikäihmisten kannattaa pitää rokotukset ajan tasalla, koska he kuuluvat esimerkiksi influenssan ja pneumokokkitautien, kuten keuhkokuumeen, osalta riskiryhmään.

 

Onko kukaan muistuttamassa?

 

Jäätyään eläkkeelle ihminen putoaa työterveydenhuollon ulkopuolelle. Seuraavaan terveystarkastukseen kunnat kutsuvat vasta 75–80-vuotiaat, joten tauosta uhkaa tulla pitkä.

 

Terveydestä huolehtiminen jää suurilta osin eläkeläisten itsensä vastuulle. Terveellisiin elintapoihin panostetaan, mutta terveydestä pitäisi huolehtia laaja-alaisesti. Elintapojen lisäksi on hyvä olla tietoinen myös muista terveydelle tärkeistä seikoista. Aktiiviset eläkepäivät vaativat hyvää huolenpitoa itsestä.

 

Muistilista: Miten huolehdin terveydestäni eläkkeellä

 

  1. Terveellinen ruokavalio
  2. Riittävä määrä liikuntaa
  3. Omien rokotusten ajantasaisuus (keskustelu lääkärin kanssa)
  4. Säännölliset terveystarkastukset
  5. Päivittäinen aktiivisuus
  6. Tupakoinnin lopettaminen
  7. Alkoholin kohtuukäyttö

<< Takaisin artikkeleihin